Wrzesień 2022. Postępy na placu budowy

Poza intensywnymi pracami nad wykończeniem mieszkań i przestrzeni wspólnych, od początku lipca trwają działania związane z zagospodarowaniem terenu Osiedla Przedwiośnie. W garażu prace budowlane są już na ukończeniu.

Wewnętrzny dziedziniec Osiedla Przedwiośnie

Teren Osiedla

Na dziedzińcu zakończyliśmy już prace nad chodnikami, zasypywaniem terenów substratem, przygotowaniem wypustów terenowych i przygotowaniem instalacji elektrycznej pod oświetlenie. 

Na teren budowy dotarły także meble i elementy małej architektury. W najbliższych dniach rozpoczniemy ich montaż. Na terenie od ul. Płochocińskiej wykonaliśmy instalacje odwodnienia terenu (tj. skrzynki rozsączające, studnie, separator), przyłącze gazowe, zewnętrzną linię zasilającą i stację transformatorową. 

Obecnie pracujemy nad dokończeniem przyłącza wodociągowego (80 procent zaawansowania) i postawieniem krawężników przy drogach wewnętrznych (20 procent już jest). W ciągu dwóch tygodni rozpocznie się demontaż kontenerów budowlanych. Tym samym uwolniony zostanie teren pod budowę drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych. 

W części ogrodu praktycznie ukształtowane zostały już skarpy sąsiadujące z budynkami D, E, F. Zakończyliśmy montaż skrzynki rozsączającej na wodę deszczową z budynków i montaż zewnętrznych linii zasilających, a także przygotowaliśmy powierzchnię pod plac zabaw. Wykonane na zamówienie drewniane elementy do montażu placu zabaw od tego tygodnia są już u nas na budowie! Prace na terenie ogrodu rozpędzą się w najbliższy poniedziałek. 

Teren od strony ul. Płochocińskiej – widoczny wjazd do garażu pomiędzy budynkami B i C

Garaż pod budynkami A – F 

W garażu prace budowlane są już na ukończeniu. Zakończył się montaż m.in. bram garażowych, komórek lokatorskich, oświetlenia, drzwi do pomieszczeń technicznych i na klatki schodowe, wentylatorów, instalacji kanalizacji, deszczówki, wody, c.o i kanalizacji tłocznej. Obecnie trwa jeszcze instalacja wentylacji (80 procent zaawansowania) i wykańczanie posadzki garażu (40 procent). Na przyszły tydzień zaplanowane jest malowanie znaków poziomych. Mamy już także zdefiniowane wszystkie elementy ozdobne wayfindingu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu garaż zyska unikalny charakter nawiązujący do tożsamości całego osiedla. 

Garaż pod budynkami A-F
Szlifowanie posadzki garażu pod budynkami A-F
Brama wjazdowa do garażu pod budynkami A-F

Budynki 

We wszystkich budynkach A-F we wnętrzach mieszkań w 100% ukończone jest wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i wentylacji bytowej. Zakończone są także prace nad tynkami oraz szlichtą cementową. Zamontowane są wszystkie nawiewniki naścienne oraz wewnętrzne parapety. Różnice w zaawansowaniu prac we wnętrzach mieszkań dotyczą głównie montażu stolarki drzwiowej i portali do mieszkań, osprzętu elektrycznego oraz grzejników. Większe dysproporcje w zaawansowaniu widoczne są w elementach wykańczania powierzchni wspólnych. 

Przestrzenie wspólne w budynku A
Wnętrze jednego z mieszkań w budynku A z zamontowanym osprzętem elektrycznym