Mieszkanie A3

44.91m2 | 2 pokoje | parter | budynek A

nr

pomieszczenie

powierzchnia

1

pokój

13.83 m2

2

kuchnia

8.95 m2

3

pokój

10.77 m2

4

łazienka

4.00 m2

5

hol

7.36 m2

suma

44.91 m2

6

ogródek

27.57 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań liczona jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni lokali i układzie ścian. Przedstawione elementy aranżacji mieszkania, materiały wykończeniowe, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu, a ich rozmieszczenie jest przykładowe.

rzut mieszkania

lokalizacja budynku

schemat kondygnacji

Karta
mieszkania