Marzec 2022. Postępy na placu budowy.

Dzięki podjęciu szeregu działań – m.in. zwiększenie liczby osób zatrudnionych na budowie poprzez zatrudnienie dodatkowych podwykonawców, ponowne skoordynowanie terminów montażu kluczowych elementów budowy, udało się przywrócić normalne tempo prowadzenia prac.  

Budujemy jednak w niespokojnych czasach – dlatego cały czas monitorujemy sytuację i na bieżąco informujemy naszych przyszłych mieszkańców o ewentualnych zmianach w harmonogramie budowy.

W marcu – poza standardowym zakresem prac wykończeniowych – nasze działania obejmowały m.in. montaż barierek balkonowych w budynkach A i B, instalacji w kotłowni oraz nasad kominowych na dachach oraz wykonania hydroizolacji płyty garażowej przy budynkach A-F. Rozpoczęliśmy także przygotowania do wykonanie rampy garażowej w budynku G.

W budynku B prowadzimy prace nad posadzkami – ich zaawansowanie oceniamy obecnie na 75%. Rozpoczęliśmy także instalację komórek lokatorskich pod budynkiem D. 

Kończymy prace nad elewacjami budynków F, D i E (budynki A i B są już skończone). Niebawem będziemy rozpoczynać prace na budynku C.

Prace tynkarskie obejmują obecnie budynki A, B i F. Na przełomie marca i kwietnie ruszą prace w pozostałych budynkach. 

W kwietniu w budynku G rozpocznie się montaż ścianek działowych. 

Widok na budynki E i F oraz skończoną elewację i zamontowane balkony na budynku B.
Prace elewacyjne na budynku F.
Montaż pierwszych komórek lokatorskich.
Budynki A i B – elewacja skończona. Trwa montaż barierek balkonowych.
Widok na budynek G.