Listopad 2022. Postępy na placu budowy

Przyszli mieszkańcy Osiedla Przedwiośnie po raz pierwszy odwiedzają swoje mieszkania. Bardzo się cieszymy, że liczba zebranych podczas tych spotkań uwag odnoszących się do stanu najważniejszych części mieszkania – stanu posadzki, płaszczyzn ścian i kątów jest niewielka. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o przebiegu prac na naszym Osiedlu.

Zagospodarowanie terenu Osiedla 

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ubiegłym miesiącu, w listopadzie zaczęły się intensywne prace nad terenem od strony ulicy Płochocińskiej i ogrodem. Na zdjęciach dostrzegą Państwo układanie parkingów i drogi wewnętrznej od strony lokali usługowych. Obecnie zaawansowanie prac sięga tutaj 40%. 

W ogrodzie zaczęliśmy od wyrównywania terenu. W ciągu ubiegłych dwóch tygodni dostarczyliśmy tu 40 wywrotek ziemi i pracujemy nad jej rozprowadzeniem i wyrównaniem. W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych transportów ziemi. Po odpowiednim przygotowaniu terenu rozpoczniemy dalsze prace związane z wytyczeniem i ułożeniem chodników.

Pracowaliśmy również nad przygotowaniem dojazdu od strony ul. Długorzecznej oraz przebudową infrastruktury samej ulicy. Sam łącznik jest gotowy w 90%. Zaawansowanie prac przy ul. Długorzecznej sięga 60%. 

Garaż pod budynkami A – F 

Posadzki w obu garażach są gotowe w 98%. W części garażu pod budynkami C, E i F mamy już wyrysowane miejsca postojowe. W tym miesiącu kontynuujemy prace nad oznaczeniami w pozostałej części garażu. 

Budynki 

Budynki A, B i F są skończone w 98%. 

budynku C zaawansowanie prac nad malowaniem ścian sięgnęło 80%. Zamontowaliśmy również oświetlenie, balustrady i pochwyty. Przystępujemy do montażu zabudów meblowych. Po zakończeniu przeglądów technicznych wykonamy tu posadzkę z żywicy. 

budynku D zakończyliśmy już pracę nad posadzką. Osprzęt elektryczny w mieszkaniach jest gotowy w 95%. Zaczynamy montaż zabudowy meblowej. 

budynku E malujemy ściany i pracujemy nad montażem zabudów meblowych. Dokonaliśmy także montaży technicznych balustrad i pochwytów. Mamy tu także zamontowane oświetlenie i osprzęt elektryczny w mieszkaniach (w 95%). 



budynku G zakończyliśmy prace nad tynkowaniem mieszkań i części wspólnych. Wykończenie pozostałych ścian będzie odbywało się w przyszłym tygodniu – będziemy montować izolacje termiczno-akustyczne. Wykonaliśmy tu także szlichty na balkonach i zamontowaliśmy instalacje elektryczne w mieszkaniach i częściach wspólnych. Instalacja wentylacji została zrobiona w 70%. Obecnie pracujemy także nad wykonaniem balustrad zewnętrznych – zamontowaliśmy profile montażowe i w najbliższym czasie czeka nas ich szklenie i wykończenie szczegółów.