Grudniowe postępy na budowie

Wraz z końcem grudnia osiągnęliśmy już wszędzie tzw. stan surowy zamknięty (oczywiście poza budynkiem G). Oznacza to, że wszystkie lokale usługowe są już wyposażone w okna. Dlatego też dzięki tymczasowym drzwiom i dmuchawom grzewczym łatwo udało się stworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia prac wykończeniowych. W efekcie nawet przy ostatnich mrozach nie musieliśmy przerywać prac i coraz więcej ścian w mieszkaniach pokryta jest już warstwą tynku. Największe postępy na tym polu mamy w budynkach B i F. W ostatnim miesiącu podjęliśmy także decyzje na temat najważniejszych elementów wystroju części wspólnych – w tym rodzaju i kolorów tynków czy ozdobnych elementów drewnianych. 

Wciąż rośnie budynek G – miesiąc temu informowaliśmy o zakończeniu etapu fundamentów. Dziś donosimy o pracy nad drugą kondygnacją.

W garażu zamontowaliśmy już praktycznie większość niezbędnych instalacji i obecnie tynkujemy ściany. Sufity są już gotowe od dwóch miesięcy. 

Kontrola na budowie

9 grudnia budowa naszego Osiedla została objęta niezapowiedzianą kontrolą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wnioski pokontrolne były pozytywne – nie stwierdzono żadnych naruszeń w sposobie prowadzenia prac budowlanych ani zagrożenia dla ludzi bądź mienia. Budowa mogła być więc kontynuowana bez żadnych zastrzeżeń.